Zmuszone Włochy

Leave a comment

Włochy zostały zmuszone do rewizji zbyt optymistycznych założeń na temat możliwości budowania włączającego systemu kształcenia osób niepełnosprawnych. Nie znaczy to jednak, że upadła tam sama idea edukacji włączającej. Nawet po koniecznej korekcie wskaźnik kształcenia specjalnego jest we Włoszech niski w porównaniu z większością krajów rozwiniętych. Tej korzystnej różnicy nie sposób wytłumaczyć inaczej, niż konsekwentnie wdrażanym od lat modelem kształcenia niepełnosprawnych. Interesujące są także dane na temat regionalnego zróżnicowania zakresu specjalnego kształcenia we Włoszech. Wskazują one na, przynajmniej potencjalną, możliwość dalszego obniżania poziomu segregacyjności systemu. We Włoszech istnieją duże różnice regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Zróżnicowana jest także jakość funkcjonowania szkół, mimo że system szkolny jest scentralizowany. Różnice te ujawniają się również w zdolności szkoły do pierwotnej integracji (por. tab. 5.10). Jak dowodzą dane z tab. 5.10 w korzystnych warunkach socjokulturo- wych efektywnie pracujące szkoły są w stanie objąć pierwotną integracją aż 99% uczniów na poziomie szkoły podstawowej i ponad 98% na poziomie szkoły średniej I stopnia.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *