Przypadek w pewnym mieście

Leave a comment

W badaniach terenowych Hidetada Shimizu odkrył przypadek klasy w dużym mieście, do której uczęszczały dzieci z zespołem Downa, autyzmem i epilepsją (LeTandre, Shimizu, 2000, s. 117). Na wsiach praktyka łączenia uczniów z różnymi zaburzeniami w jednym zespole jest częstsza.
Klasy specjalne w Japonii, podobnie jako w wielu innych krajach, nie są alternatywą dla szkół specjalnych, lecz uzupełnieniem oferty specjalnego kształcenia. Zgodnie z zasadą stopniowania poziomu izolacji, przeznaczone są one dla uczniów o lżejszym poziomie niepełnosprawności. W klasach tych dominują uczniowie z trudnościami w uczeniu się i lekkim upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami w zachowaniu, dla których nie ma w Japonii szkół specjalnych. Spośród uczniów z zaburzeniami sensorycznymi przeważają niedowidzący i niedosłyszący, którzy dawniej kierowani byli do szkół specjalnych. Utworzenie klas specjalnych dla tej grupy pozwoliło zredukować nieco sieć szkół specjalnych i liczbę uczniów w tych szkołach (Ishibe i in., 1987, s. 749).
Chociaż nauczanie w klasach specjalnych oparte jest na jednolitym, narodowym programie, to wykorzystuje się indywidualizujące metody pracy. Treści kształcenia i sposób ich nauczania są modyfikowane ze względu na możliwości edukacyjne uczniów. Nauczyciele tych klas poszukują także możliwości integrowania swoich uczniów z uczniami normalnych oddziałów. Wydaje się, że japońscy pedagodzy specjalni dostrzegają przewagę klas specjalnych nad specjalnymi szkołami w zakresie możliwości włączenia uczniów niepełnosprawnych w normalny nurt życia. W wywiadzie udzielonym H. Shimizu nauczyciel klasy specjalnej tak wyraził swój stosunek do tego problemu:
„Zrezygnowałem z pracy w szkole specjalnej, ponieważ nie służyła ona budowaniu społeczeństwa, które żyje razem z niepełnosprawnymi dziećmi. Tymczasem takie społeczeństwo jest moim ideałem”

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *