Kształtowanie się systemu edukacji specjalnej

Leave a comment

Wychodząc z euoropocentrycznej perspektywy, można powiedzieć, że rozwój japońskiego systemu kształcenia niepełnosprawnych jest przesunięty w czasie. Pierwszą placówkę kształcenia specjalnego założono w Kyoto w 1878 r., a zatem sto lat później niż w Europie (Ishibe i in., 1987, s. 742). Przeznaczona była ona dla uczniów niewidomych i niesłyszących. Dwa lata później powstała szkoła dla niewidomych w Tokio, do której w niedługim czasie zaczęto przyjmować także dzieci niesłyszące. Te dwie placówki zapoczątkowały dynamiczny ilościowy i jakościowy rozwój kształcenia dzieci z uszkodzeniami sensorycznymi. Po wojnie rosyjsko-japońskiej (1904-1905) nastąpiło w Japonii wyraźne ożywienie gospodarcze, które skutkowało wzrostem zainteresowania państwa i społeczeństwa dla upowszechnienia obowiązku szkolnego i rozwoju kształcenia specjalnego. Szkoła w Tokio została podzielona na dwie placówki, odpowiadające typom niepełnosprawności, a rozwiązanie to uznano za modelowe (Ishibe i in., 1987, s. 744). Na jego wzór zaczęto zakładać szkoły w innych miastach i na prowincji. W roku 1923 wydano ustawy o szkolnictwie dla niewidomych i niesłyszących, które regulowały plany kształcenia w tych placówkach. Kształcenie elementarne wydłużono z pięciu do sześciu lat, wprowadzono szkołę średnią I stopnia (4-letnią dla niewidomych i 5-letnią dla niesłyszących), a ponadto szkołę średnią II stopnia (Kenkyuka) (Ishibe i in., 1987, s. 744). Szkolnictwo dla osób z uszkodzeniami sensorycznymi obejmowało od początku zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe. Już w pierwszych szkołach w Kyoto i Tokio niewidomym oferowano przygotowanie zawodowe w zakresie gry na Koto (japoński instrument muzyczny) lub fortepianie, akupunktury i masażu leczniczego, zaś niesłyszącym w zakresie malowania i rysunku, rzeźby oraz szycia.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *