Dla różnego wieku

Leave a comment

Szkoły specjalne obejmują wszystkie poziomy kształcenia przeduniwersyteckiego: szkołę podstawową i dwa szczeble szkoły średniej. Czasami prowadzą także oddziały przedszkolne. Placówki te przeznaczone są dla uczniów z poważnymi niepełnosprawnościami, które mają podłoże w uszkodzeniach organicznych. Podobnie jak w Europie, klasy w szkołach specjalnych mają zredukowaną liczbę uczniów. Problem ten jest regulowany przez Szkolne Prawo Edukacyjne, które stanowi, że klasa w szkole specjalnej powinna liczyć maksimum 6 uczniów, zaś w przypadku dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – 3. Normy te są z reguły przestrzegane. W szkołach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sensoryczną i fi-j zyczną nauczanie organizowane jest zgodnie z poszerzonym planem} i programami nauczania szkół ogólnodostępnych. Uczniowie poddawani j są kształceniu przedmiotowemu, edukacji moralnej, a także uczestniczą ; w zajęciach specjalnych. Treści nauczane w trakcie tych zajęć są porówny- walne z treściami nauczania szkół ogólnodostępnych, choć są modyfiko- ; wane ze względu na charakter niepełnosprawności (por. Ishibe i in., 1987, s. 748-749). Poza planem i programami nauczania szkół ogólnodostępnych uczniowie niepełnosprawni omawianych tu typów placówek mają zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne, dostosowane do charakteru ich niepełnosprawności (Abe, 1998).

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *