Brak pewnych danych liczbowych

Leave a comment

Z powodu daleko posuniętej decentralizacji odpowiedzialności za kształcenie specjalne, a także odrzucenia przez system prawny i pedagogikę klasycznych systemów podziału niepełnosprawności na typy, w Danii brakuje pewnych danych liczbowych o systemie specjalnego kształcenia. Przybliżone dane mówią jednak w tym wypadku bardzo wiele. Tetler (1999, s. 158) twierdzi, że 10-15% duńskich uczniów jest kształconych specjalnie w częściowym zakresie, zaś 1-4% korzysta wyłącznie ze specjalnej edukacji. Dane OECD są bardziej jednoznaczne, choć nie ma pewności, czy rzetelnie odzwierciedlają rzeczywistość. Zgodnie z nimi 12- -13% duńskich uczniów normalnych klas korzysta ze specjalnej pomocy, zaś 1,7% kształconych jest w warunkach segregacyjnych (w klasach i szkołach specjalnych) (Vislie, 2003, s. 26, 28). Jeśli przypomni się, że w Danii pomoc specjalna udzielna jest przede wszystkim poza normalną klasą szkolną, a często jest alternatywą do zajęć w klasie, to przytoczone wyżej dane będą niepokoić każdego zwolennika niesegregacyjnego kształcenia. Wskazują one wyraźnie, że w Danii bardzo wiele dzieci, bo aż 13-15% populacji, jest zdezintegrowana pierwotnie, a proces ich kształcenia różnią od normalnego treści, miejsce i metody. Trudno zatem utrzymywać, że są oni skutecznie reintegrowani przez system. Przeciwko duńskiemu systemowi szkolnemu przemawiają także dane na temat dynamiki specjalnego kształcenia. Wskazują one na to, że w systemie tym stale zwiększa się zapotrzebowanie na specjalną pomoc i poszerza zakres segregacji edukacyjnej. Jak podaje S. Tetler (1999, s. 158), od 1985 r. odsetek uczniów kształconych w klasach i szkołach specjalnych wzrósł o ok. 75%, a tylko w pięcioleciu obejmującym lata 1993-1997, aż 30%. Między 1985 a 1998 r. odsetek dzieci integrowanych z głębokimi liepełnosprawnościami obniżył się z 24% do 18% (Tetler, Kreuzer, 2000, >. 94). Ponadto dość znacznie wzrósł udział dzieci z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności w populacji uczniów szkoły ludowej. O ile w roku szkolnym 1991/1992 uczniowie ci stanowili 0,95% populacji, o tyle w roku szkolnym 2003/2004 już 1,33%, co stanowi wzrost o 45% (por. tab. 5.4).

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *