Konflikt

Leave a comment

images (1)

Biegunowo przeciwstawna wizja integracji społecznej wyrasta z pojmowania organizacji społecznej jako wspólnoty. Czynnikiem konstytuującym wspólnotę nie jest konflikt, lecz harmonia, która powstaje dzięki łączącemu jednostki wspólnemu obrazowi świata i współpracy przy realizacji wspólnych celów. Występujące między ludźmi różnice nie podlegają we wspólnocie hierarchizacji, a są postrzegane jako symbiotyczne. Z taką wizją struktur społecznych koresponduje dzisiaj częściowo myśl postmodernistyczna głosząca, że charakterystycznym rysem współczesności jest zmiana znaczenia przypisywanego różnicy, która staje się w coraz większym stopniu wartością samą w sobie. Konstatacja, że różnice między ludźmi cieszą się uznaniem i są potrzebne wspólnocie, jako czynnik ją wzbogacający, otwiera klarowną perspektywę społecznej integracji niepełnosprawnych. Niepełnosprawni w takiej całości społecznej stają się potrzebni, jako jeden z czynników zwiększających różnicujące ją bogactwo. Badacze zajmujący się niepełnosprawnością i lansujący wspólnotową 248 wizję społecznej integracji niepełnosprawnych dodają często, że niepełnosprawni wnoszą do wspólnoty wartości deficytowe i szczególnie istotne, jak większą wrażliwość, spontaniczność czy emocjonalność. Są tak samo potrzebni sprawnym, jak i sprawni im. W takich warunkach integracja społeczna jest niepełnosprawnym „dana”, w znacznej mierze niezależna od ich indywidualnych osiągnięć i wysiłków. Specyficzna jest także rola szkoły w budowaniu tak rozumianej integracji społecznej. W procesie tym może oczywiście uczestniczyć tylko wspólna szkoła dla wszystkich uczniów, gdyż w niej tylko możliwe są wzajemne kontakty i więzi między sprawnymi a niepełnosprawnymi. Punkt ciężkości pracy takiej szkoły musi być przesunięty ze sfery poznawczej na postawy i sferę emocjonalną, co w tradycyjnych kategoriach pedagogiki oznacza wzrost nacisku na wychowanie kosztem nauczania. Co więcej, temu szczególnemu, wspólnotowemu wychowaniu poddawani są wszyscy uczniowie szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *